FIOD en Belastingdienst onderzoeken mogelijk misbruik van de Wva Onderwijs

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar het ten onrechte claimen van de Wva Onderwijs (Wet vermindering afdracht loonheffing) heeft de FIOD dinsdag doorzoekingen gedaan bij twee bedrijven in de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Door de Wva onderwijs worden beroepsopleidingen in de zogenoemde leer-werkvariant uit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs financieel ondersteund. De bedrijven sluiten een overeenkomst met een onderwijsinstelling voor een leer-werktraject voor de werknemers. Een erkende onderwijsinstelling moet het scholingsprogramma toetsen aan de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Het strafrechtelijk onderzoek heeft betrekking op een bedrijf dat vermoedelijk een interne cursus heeft voorgewend als een beroepsopleiding. De verdenking is dat in samenwerking met een onderwijsinstelling, documenten zijn vervalst en geantedateerd.

De Belastingdienst en de Inspectie van het Onderwijs hebben de afgelopen jaren in hun toezicht geconstateerd dat het gebruik van de regeling van de Wva Onderwijs explosief is gestegen. Op korte termijn gaat de Belastingdienst haar toezicht naar het gebruik van de Wva regeling door andere bedrijven en onderwijsinstellingen dan ook uitbreiden. Daarbij is sprake van samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs die toezicht op de onderwijsinstellingen uitvoert.

 

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^