'Beperking van de strafbaarstelling van witwassen'

In zijn editorial in Delikt en Delinkwent van mei dit jaar (aflevering 5, nr. 33) staat Borgers stil bij de vraag ‘hoe ver de Hoge Raad steeds is gegaan met het aanbrengen van een beperking in het toepassingsbereik van de witwasbepalingen en de vraag in hoeverre een (nog) verdergaande afbakening mogelijk, verdedigbaar en haalbaar zou zijn’.

Deze beperkingen zien dan vooral op het voorhanden hebben van een uit eigen misdrijf afkomstig voorwerp. In de lagere rechtspraak wordt deze beperking echter breder toegepast waardoor de strafbaarstelling van witwassen nog meer beperkt wordt.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^