'Belangenafweging bij het delen van informatie door de Belastingdienst'

De Belastingdienst deelt allerlei vertrouwelijke gegevens van burgers en bedrijven met andere toezichthouders. In deze bijdrage wordt betoogd dat het delen van fiscale gegevens op gespannen voet staat met de eigen doelstelling: het heffen en innen van belastingen. Het risico van verminderde effectiviteit voor de Belastingdienst wordt belicht vanuit de rechtvaardigheidsbeleving van burgers en bedrijven in het delen van ‘hun’ toezichtgegevens. Geconcludeerd wordt dat een gerechtvaardigde belangenafweging als voorwaarde geldt voor het kunnen delen van fiscale gegevens; transparantie en (aanvullende) rechtsbescherming zijn daarbij onontbeerlijk. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor zowel de Belastingdienst als de ontvangende toezichthouder. Lees verder:

Print Friendly and PDF ^