Basiscursus Ontneming | Donderdag 8 december 2016

Tijdens deze cursus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten van de ontnemingsmaatregel, actualiteiten en handvatten voor de praktijk.

Relevante onderwerpen worden benaderd zowel vanuit het perspectief van de advocatuur als het Openbaar Ministerie in een duo presentatie van David Emmelkamp (advocaat bij Loyens Loeff) en officier van justitie Jouko Barensen.

Enerzijds komen de mogelijkheden tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel aan bod, terwijl anderzijds verweren en strategieën de revue passeren. Onderwerpen worden behandeld aan de hand van recente jurisprudentie en praktijkvoorbeelden. Daarnaast is er voldoende ruimte voor het delen van eigen ervaringen van de deelnemers en het stellen van vragen dan wel voorleggen van casussen.

Uiteraard komt ook de per 1 januari 2015 in werking getreden Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit aan bod en de gevolgen daarvan voor de ontnemingspraktijk. 
 

Programma
 

I      Inleiding

 • Doel ontnemingsmaatregel
 • Wettelijk kader
 • Ontneming vs andere manieren van afpakken


II     Voordeel

 • Wederrechtelijkheid voordeel
 • Verkrijgen van voordeel
 • Berekeningsmethoden/waarderingsmethoden
 • Besparing van kosten
 • Schatting van voordeel
 • Vervolgprofijt
 • Toerekenen van voordeel/hoofdelijkheid
 • Kostenaftrek, kosten in relatie tot voordeel


III    Bewijsrecht

 • Bewijsschema
 • Aannemelijkheid, voldoende aanwijzingen
 • Onrechtmatig verkregen bewijs
 • Bewijsvermoeden
 • EHRM Geerings
 • Omkering bewijslast
 • Fair trial


IV    Procedure

 • Vordering
 • Oproeping
 • Termijnen
 • Stukken
 • Schriftelijke voorbereiding
 • Ter terechtzitting
 • Hoger beroep
 • Cassatie
 • Getuigen/onderzoekswensen


V     Executie

 • Vaststellen betalingsverplichting
 • Lijfsdwang
 • Betalingsregeling
 • Strafrechtelijk executie onderzoek
 • Vermindering/kwijtschelding
 • Aftrek schadevergoeding benadeelde partijen
 • Samenloop van betalingsverplichtingen/dubbele ontneming
 • Draagkracht


VI    Praktijk

 • Strategieën
 • Schikkingen
 • Etc.

 

Docenten 

 • David Emmelkamp; advocaat bij Loyens Loeff; 
 • Jouko Barensen; officier van justitie met specialisme 'afpakken'.

 

Doelgroep 

 • Advocaten
 • Overheidsjuristen
 • Openbaar Ministerie 
 • Rechterlijke macht
 • Politie 
 • Leden van toezicht- en opsporingsteams
 • HandhaversPraktische Informatie 

Datum & tijd: Donderdag 8 december 2016 | 9.30 - 17.00 uur (inloop vanaf 9.00 uur).

Locatie: Centrum van Den Haag

Kosten: € 395,- excl. BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader
 • Lunch
 • Consumpties

PO-punten: 6 NOvA

 

Beoordeling

Gemiddelde beoordeling: 8,0

 • "Deze cursus is een must-do"
 • "Goede combinatie van docenten"
 • "Volledig en diepgaand"
 • "Boeiend"
 • "Nuttig"
 • "Behandeling vanuit verschillende invalshoeken"
 • "Leerzame en volledige cursus" 
Print Friendly and PDF ^