Artikel: Tuchtuitspraken over taxateurs

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) staat volop in de belangstelling. Inmiddels druppelen ook de eerste tuchtuitspraken van bij het NRVT geregistreerde taxateurs binnen. In deze bijdrage zetten wij die uitspraken en bijbehorend tuchtrecht af tegen de uitkomsten van een onlangs verricht onderzoek naar de verschillende tuchtmaatregelen die het notariaat, de advocatuur, gerechtsdeurwaarders en medici kennen en in het verleden kenden (C.J.J.C. Arnouts, J.G. Geertsma en M.F. Mooibroek, ‘Het primaat van het tuchtrecht’, WPNR 2016/7119).

Het doel van het NRVT is het bevorderen van de verdere professionalisering van het beroep van vastgoedtaxateur op basis van erkende en uniforme regels en richtlijnen. Via het tuchtrecht zijn taxateurs aanspreekbaar indien zij zich niet conformeren aan de uniforme regels. Sinds 1 januari 2016 bestaat bovendien een centraal tuchtorgaan dat klachten tegen taxateurs behandelt.

Lees hier het volledige artikel:

 

Print Friendly and PDF ^