Artikel: Tips voor de redactie van verzoeken om een prejudiciële beslissing

Het Hof van Justitie van de EU heeft een aantal aanbevelingen gedaan om rechters bij de redactie van hun verwijzingsbeschikking behulpzaam te zijn. In deze bijdrage worden vanuit de praktijkervaring een aantal tips gegeven die niet in die aanbevelingen staan.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^