Artikel: Risico’s op witwassen via virtuele valuta in Nederland geregeld?

Door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (EU) is op 19 april respectievelijk 14 mei 2018 wetgeving aangenomen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen ten aanzien van wisselplatforms voor virtuele valuta en aanbieders van bewaarportemonnees. Deze wetgeving is een wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn, ook wel de vijfde anti-witwasrichtlijn genoemd. De afspraken maken deel uit van een grotere set aan maatregelen van de EU tegen financiële criminaliteit en belastingontduiking. Recent is het Nederlandse wetsvoorstel ter implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn (implementatiewet) voorgelegd ter consultatie waarop gereageerd kon worden tot 15 januari jl. De meeste bepalingen in de vijfde anti-witwasrichtlijn dienen op 10 januari 2020 in nationale wet- en regelgeving geïmplementeerd te zijn.

Virtuele valuta gaan gepaard met een hoge mate van anonimiteit en maken het mogelijk om naamloze transacties uit te voeren. De anonimiteit van virtuele valuta maakt het ook mogelijk ze te misbruiken voor criminele doeleinden, zoals witwassen. In dit artikel wordt besproken of de risico’s op witwassen via virtuele valuta in Nederland voldoende adequaat kunnen worden beheerst na implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn in nationale wetgeving. De beantwoording van deze vraag zal mede worden bezien in het licht van de nationale risicoanalyse witwassen (hierna: NRA), waarin het risico op witwassen via virtuele valuta in Nederland als relatief groot wordt aangeduid.

Lees verder:
Print Friendly and PDF ^