Tot 15 maanden gevangenisstraf geëist voor bierfraude Heineken, Amstel en Grolsch

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Zwolle tot 15 maanden gevangenisstraf geëist tegen een verdachte man en vrouw, beiden bestuurder van twee handelsondernemingen. Het OM verwijt hen bedrijfsmatige merkvervalsing met THT stickers, caps en doppen en bierfusten van de merken Heineken, Amstel en Grolsch.

Volgens het OM hebben verdachten merkloos geproduceerd bier als merkbier verkocht. Daarvoor vulden zij lege bierfusten met ander bier dan van het merk dat op het fust vermeld stond. Voordat de bierfusten van Heineken en Grolsch door de man gevuld werden met merkloos bier werden de fusten in de autowasstraat van een van de ondernemingen aan de buitenkant schoongespoten, waarbij de originele THT-stickers werden verwijderd. Na het vullen met het merkloze bier werden de fusten van vervalste THT-stickers voorzien. Voordat de fusten uiteindelijk werden verkocht werden deze voorzien van een dop, of cap.

De verkoop van de fusten gebeurde aan de tussenhandel. Uit onderzoek is gebleken dat in totaal ongeveer 5000 fusten merkvervalst bier is verkocht. Daarnaast beschikte een van de handelsondernemingen over een evenementencentrum met een groot aantal Heineken biertappunten waarbij gebruik werd gemaakt van eigen voorraad kelderbier dat niet door Heineken gebrouwen was. Heineken leverde al geruime tijd geen kelderbier meer aan het evenementencentrum.

Ernst van de feiten

Het vertrouwen van consumenten door fraude met de etikettering op de fusten is ernstig. THT-stickers bevatten informatie over de houdbaarheidsdatum en informatie die het mogelijk maakt om een partij bier te lokaliserend en terug te roepen indien dit nodig is.

Ook de omstandigheden waaronder de verdachten hun activiteiten uitvoerden waren bepaald anders dan de omstandigheden waaronder Heineken en Grolsch hun fusten reinigen en vullen. Wanneer er een gevaar voor de volksgezondheid zou zijn ontstaan met fusten bier waarop de naam van Heineken of Grolsch had gestaan had dit ongetwijfeld tot gevolg gehad dat consumenten massaal gestopt waren deze producten te kopen, aldus de officier.

Om onrust onder het publiek te voorkomen merkt de officier op dat er geen aanwijzingen zijn dat er nog frauduleuze fusten op de markt zijn. Ook zijn er geen aanwijzingen dat door deze fraude bier in het verkeer is gebracht dat een bijzonder gevaar heeft veroorzaakt voor de volksgezondheid. Er zijn geen gevallen bekend van mensen die ziek zijn geworden na het drinken van dit bier.

Strafmaat

Dit type fraude met bier is niet eerder berecht in Nederland. Intellectuele eigendomsfraude met levensmiddelen is een fenomeen dat gelukkig nauwelijks voorkomt in Nederland. Wel is internationaal duidelijk een trend zichtbaar dat intellectuele eigendomsfraude met levensmiddelen toeneemt.

Het ligt volgens de officier voor de hand dat een financiële drijfveer doorslaggevend moet zijn geweest voor deze verdachten. Zij wilden meer geld verdienen en hebben er daarom voor gekozen merkenfraude te plegen en de merken van bekende brouwers te gebruiken. Hoeveel geld zij met deze fraude verdiend hebben is niet exact duidelijk.

De verdachten hebben naar mening van het OM, nadat zij betrapt zijn, met leugens en gedraai geprobeerd onder deze zaak uit te komen en op geen enkel moment de volledige verantwoordelijkheid voor hun daden geaccepteerd.

Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden tegen de verdachte man en een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden tegen de verdachte vrouw vindt de officier hier op zijn plaats. Tegen de handelsondernemingen eist hij een geldboete van 200.000 euro en 300.000 euro.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^