Artikel: Rechtsbeginselen van financieel toezicht

Financiële markten krijgen te maken met steeds meer regels. Dit komt deels voort uit de verwachting dat na de kredietcrisis partijen op financiële markten niet uit eigen beweging gewenst gedrag gaan vertonen. Uitgangspunt hierbij is dat gewenst gedrag overeenkomt met twee rechtsbeginselen van het financieel toezichtrecht te weten zorgvuldig gedrag en prudent gedrag.

Deze bijdrage onderzoekt de betekenis van deze rechtsbeginselen voor het financieel recht. Binnen het wettelijk kader van de Wet op het financieel toezicht wordt nagegaan wat het gewenst gedrag van banken precies behelst. Eerst wordt het verschil tussen regels en rechtsbeginselen, het gebruik van open normen en principles- based regulation beschreven, gevolgd door de ratio en doelstellingen van financieel toezicht en de daarmee corresponderende maatregelen, regels en rechtsbeginselen. Voor de betekenisbepaling van de rechtsbeginselen wordt aansluiting gezocht bij de doelstellingen en de ratio van het financieel toezicht en formuleert in dat kader enkele beginselen die het financieel toezicht na de kredietcrisis sterk hebben beïnvloed. 


Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^