Artikel: Naar een gespecialiseerde overheidsrechter voor civiele beleggingsgeschillen

Per 1 juli 2018 worden met de opname van het nieuwe artikel 1:23a in de Wet op het financieel toezicht civiele beleggingsgeschillen ondergebracht bij de rechtbank Amsterdam. Deze bijdrage onderzoekt of dit nieuwe artikel een bijdrage levert aan specialisatie op het gebied van beslechting van civiele beleggingsgeschillen.

Hiertoe wordt eerst een schets gegeven van het huidige systeem gevolgd door het nieuwe artikel 1:23a Wft in vogelvlucht en de categorieën zaken waarop artikel 1:23a Wft betrekking heeft. Daarna wordt een aantal zaken uit 1:23a Wft kritisch belicht waaronder onder meer de competentie van de rechtbank Amsterdam, de samenstelling van het rechterlijk college, de samenwerking tussen gerechten en hoger beroep. Geconcludeerd wordt dat voor een optimale specialisatie het artikel op een aantal punten zal moeten worden aangepast.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^