Artikel: Meldplichten onder de Wft: spreken is zilver, zwijgen…

Deze bijdrage bespreekt de meldplicht incidenten, de meldplicht gewijzigde betrouwbaarheidsantecedenten en de zogenoemde ‘klikplicht’ met betrekking tot partners in de distributieketen. Getoond wordt dat de meldplichten voor tussenpersonen, gevolmachtigd agenten en verzekeraars in de praktijk nog wel eens onderbelicht blijven en de reikwijdte van de verplichting regelmatig wordt onderschat met aanzienlijke compliancerisico’s als gevolg. Teneinde zoveel mogelijk zeker te stellen dat de meldplichten on top of mind liggen, wordt geadviseerd om binnen de organisatie één loket voor alle meldingen te creëren en alle medewerkers binnen de organisatie, waaronder beleidsbepalers, zo goed mogelijk bewust te maken van de meldplichten.

Lees hier het volledige artikel:

 

Print Friendly and PDF ^