Artikel: Medische missers en ‘de mediationmanier’

Bij medische missers probeert het verantwoordelijke ziekenhuis de feiten meestal te verbergen, en legt slachtoffers zelfs een ‘zwijgplicht’ op. Zo niet het Rotterdamse Havenziekenhuis, waar zeven patiënten in 2008 ernstig ziek werden door zo’n fout. De ziekenhuis zocht direct, in alle openheid, naar de oorzaak van het falen. Deze ‘mediationmanier’ lijkt ook goed te passen bij de nieuwe klachtenwetgeving in de zorg.

De nieuwe wetgeving kan dus bijdragen aan de totstandkoming van goede conflicthanteringssystemen in de gezondheidszorg. De verplichte klachtenfunctionaris kan eraan bijdragen dat er in de instellingen een soort van algehele premediationcultuur ontstaat. En dat leidt er als het goed is toe dat partijen bij een medische misser tijdig een gesprek voeren dat erop gericht is het innemen en verharden van standpunten te voorkomen en zonder tussenkomst van de rechter naar oplossingen te zoeken. Want het is beter voor alle betrokkenen dat zorginstellingen niet wachten op klachten, maar bij serieuze vermoedens van missers meteen de verplichting op zich nemen om de zaken samen met de benadeelde goed uit te zoeken en met een op premediaton gerichte houding klachten te voorkomen. Ook verzekeraars kunnen hierop aandringen: het ouderwetse conflictmodel kent immers hoge kosten. 

Lees hier het volledige artikel:

Print Friendly and PDF ^