Artikel: Kifid’s visie op klachtbehandeling

Het Kifid behandelt klachten van consumenten over financiële producten en diensten. Een klacht wordt na een intake in behandeling genomen door de Geschillencommissie die in eerste instantie bemiddelt tussen de consument en de dienstverlener. Lukt dat niet dan neemt de Geschillencommissie zelf een beslissing. Tegen dit bindend advies kan in beroep worden gegaan bij de Commissie van Beroep. Deze bijdrage gaat nader in op de organisatie en klachtenbehandeling door het Kifid. Hierbij wordt ingegaan op de veranderde visie van het Kifid op klachtenbehandeling in 2016, procedurele rechtvaardigheid en de behandeling van niet-juridische en juridische klachten. De sinds 2016 gehanteerde nieuwe klachtbehandeling, waarbij op een actieve manier met klachten wordt omgegaan, sorteert effect, maar leidt soms ook tot kritiek. Met behulp van feedback van consumenten en dienstverleners ontwikkelt deze nieuwe visie zich steeds verder. 

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^