Wie kan worden aangemerkt als overtreder van artikel 13 Wbb?

Op 20 december 2017 is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een interessante uitspraak gedaan over wie kan worden aangemerkt als overtreder van artikel 13 Wet bodembescherming (Wbb).

Lees verder:

Wie kan worden aangemerkt als overtreder van artikel 13 Wbb?, Blog Omgevingsrecht

 

 

Print Friendly and PDF ^