Artikel: Insiders

De marktmisbruikverordening bevat voor zogenaamde ‘insiders’ twee belangrijke verplichtingen. Ten eerste, de verplichting voor uitgevende instellingen om een lijst bij te houden van personen die over voorwetenschap beschikken. Ten tweede, de verplichting voor leidinggevende personen en aan hen nauw verbonden personen om transacties in (bepaalde) financiële instrumenten van hun eigen instelling te melden aan de toezichthouder. De verplichting voor uitgevende instellingen om terzake een gedragscode op te stellen, is komen te vervallen.

Lees verder:

  • Insiders door mr. F.M.A. ’t Hart in Tijdschrift voor Financieel Recht 2016 nr. 12
Print Friendly and PDF ^