Modernisering of codificatie

Vorige week gingen de 123 pagina’s concept-wettekst en 449 pagina’s concept-memorie van toelichting van de boeken 1 (strafvordering in het algemeen) en 2 (het opsporingsonderzoek) van het nieuwe Wetboek van Strafvordering in consultatie. Het is de indrukwekkende vrucht van veel denkwerk van ambtenaren, maar ook van tal van vergaderingen en overleg in werkgroepen van politiemensen, OM, advocaten, rechters, deskundigen en geleerden. Het is de vrucht van de ‘wisdom of the crowd’ van redelijke, overleggende mensen. 

Ybo Buruma vraagt zich af, of dit nu de codificatie is van het recht van gisteren, of dat het een wetboek is dat morgen de liberale rechtsstaat overeind kan houden. Die vraag is niet van retoriek gespeend en dat is haast niet fatsoenlijk na zoveel inspanning. Maar het is een vraag die er uiteindelijk toe doet.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^