Artikel: Het overtredersbegrip - een bespreking van jurisprudentie over handhaving in het milieurecht

Sinds de invoering van een definitie van ‘overtreder’ in artikel 5:1 lid 2 Awb per 1 juli 2009, is de voorraad van uitspraken over het overtredersbegrip ruimschoots aangevuld. Het blijkt nog steeds lastig te zijn om in de praktijk de vraag te beantwoorden wie in het geval van een overtreding als overtreder kan worden aangemerkt en jegens wie een bevoegd gezag dus handhavend kan optreden.

Bespreking van praktijkgevallen aan de hand van jurisprudentie helpt om het overtredersbegrip in te kleuren. Dit artikel doet dat specifiek voor handhaving in het milieurecht. De belangrijkste uitspraken van de ABRvS worden besproken die zijn gedaan in de periode 2010 tot nu en die specifiek betrekking hebben op handhaving van milieurechtelijke overtredingen binnen een inrichting. De jurisprudentie is zeker niet op alle punten vernieuwend, maar biedt wel weer nieuwe casuïstiek die invulling geeft aan beantwoording van de vraag wie als overtreder wordt aangemerkt.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^