Artikel: Het gevecht om verschoningsrecht

Aanpassing van het ‘fiscale verschoningsrecht’ voor advocaten en notarissen is één van de maatregelen om internationale belastingontduiking tegen te gaan. Deze maatregel is aangekondigd door staatssecretaris Wiebes één jaar ná de publicatie van de Panama Papers. Op deze plannen van de staatssecretaris is veel kritiek gekomen. Niet helemaal duidelijk is wat nu precies onder het ‘fiscaal verschoningsrecht’ valt.

In deze bijdrage worden enkele betrokkenen uit de praktijk bevraagt en worden de argumenten van de voor- en tegenstanders van deze plannen gegeven. De tegenstanders wijzen er onder meer op dat niet alles onder het verschoningsrecht valt zoals wordt beweerd en dat het verschoningsrecht de rechtspositie van de cliënt dient en niet de advocaat. Een cliënt moet zich zonder vrees tot een advocaat kunnen wenden. De voorstanders menen onder meer dat vaak jarenlang moet worden geprocedeerd om bepaalde informatie te verkrijgen en dat artikel 53a Algemene Wet Rijksbelastingen (weigeren inlichtingen te geven die van belang zijn voor de belastingheffing bij derden) verduidelijking behoeft.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^