OLAF en Italiaanse Carabinieri formaliseren samenwerking in strijd tegen fraude met EU-subsidies

Na jaren van goede samenwerking hebben de onafhankelijke anti-fraude eenheid van de Europese Commissie (OLAF) en de Italiaanse Carabinieri (militaire politie) hun samenwerking in de strijd tegen fraude met EU-subsidies geformaliseerd. Op 20 mei hebben zij een samenwerkingsovereenkomst - Administrative Cooperation Arrangement (ACA) - ondertekend.

De missie van OLAF is om fraude met EU-subsidies op te sporen, te onderzoeken en te stoppen. OLAF doet dit door middel van:

  • het uitvoeren van onafhankelijke fraude-onderzoeken naar EU-subsidies om er zorg voor te dragen dat alle EU-belastingen worden gebruikt om banen en groei in Europa te creëren;
  • bijdragen aan het vergroten van het vertrouwen van burgers in EU-instellingen door het onderzoeken van ernstig wangedrag door EU-personeel en EU-instellingen;
  • het ontwikkelen van een goedwerkend Europees fraudebeleid.

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst maakt het mogelijk om informatie uit te wisselen en onderzoeken naar zaken die invloed hebben op de financiële belangen van de Europese Unie te coördineren. De samenwerking volgt op een formele reorganisatie van de Italiaanse Carabinieri, welke heeft geleid tot het oprichten van een nieuwe afdeling. Sinds januari 2017 is een gespecialiseerde eenheid voor milieu-, bosbouw-, landbouw-, en voedselbescherming opgericht om te werken aan een van de grootste uitgaven van de EU-begroting; de structuurfondsen.

OLAF en de Italiaanse Carabinieri werken al jaren nauw samen. De nieuwe overeenkomst en de oprichting van de nieuwe afdeling zal zorgen voor nog meer mogelijkheden om samen te werken en zal een positief effect hebben op de onderzoeken van beide instellingen, aldus de algemeen directeur van OLAF Giovanni Kessler. Zo zal de carabinieri OLAF helpen met hun onderzoeken in Italië door bijvoorbeeld plaatselijke ondersteuning en zal OLAF de carabinieri helpen met onderzoeksactiviteiten in derde landen door middel van hun eigen (internationale) aanwezigheid en hun internationale netwerk.

 

Door Merel Pontier

 

Print Friendly and PDF ^