Artikel: Fiscaal optreden na een strafrechtelijk onderzoek

Niet zelden krijgt de Belastingdienst via het Openbaar Ministerie de beschikking over informatie uit een strafrechtelijk onderzoek. Dit kan resulteren in het opleggen van belastingaanslagen en eventuele boeten. In dit artikel staat de samenloop tussen strafrechtelijke vervolging en een daaruit voortvloeiende fiscale (boete)procedure centraal. Een gebrek aan afstemming tussen het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst kan voor de verdachte belastingplichtige vergaande gevolgen hebben zoals feitelijke dubbele bestraffing of het dubbel ‘afpakken’ van het verkregen voordeel.

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly and PDF ^