In hoger beroep o.a. geldboete en beroepsverbod geëist tegen voormalig Arnhemse notaris

De advocaat-generaal in Arnhem heeft in hoger beroep een geldboete van €25.000 en een voorwaardelijke celstraf van tien maanden geëist tegen een voormalignotaris uit Arnhem wegens valsheid in geschrift en belastingfraude. Ook was hij betrokken bij het witwassen van €80.000. Verder eiste de advocaat-generaal een beroepsverbod voor de duur van zes jaar. “Hij heeft door zijn gedrag het aanzien van het notarisambt geschaad.”

In de visie van de advocaat-generaal heeft de notaris gesjoemeld bij de verkoop van een pand voor erfgenamen. De notaris zou het pand eerst opzettelijk ver onder de waarde hebben verkocht, om vervolgens mee te profiteren van de winst toen de woning daarna wel tegen de marktwaarde wordt verkocht. De notaris heeft hierbij misbruik gemaakt van zijn wetenschap als boedelnotaris van een erflater. Hij heeft de belangen van de erfgenamen geschaad. De notaris en onder andere de makelaar die ook vervolgd is streken gezamenlijk veel geld op, dat ze onderling verdeelden. De fraude stopte hierna niet, zo bleek uit het onderzoek. De verdachten hebben gezamenlijk ook nog valse documenten aan de belastingdienst overhandigd om te voorkomen dat ze inkomstenbelasting over de winst moesten betalen. Er werd verzonnen dat het pand voor de laatste verkoop was opgeknapt om de waardestijging van het pand een plausibele verklaring te geven.
De rechtbank veroordeelde de verdachte tot een werkstraf van 180 uur. Het OM en de verdachte stelden hoger beroep in.

 

Bron: OM

 

De geëiste straf doet recht aan de ernst van de feiten en de rol van de notaris daarin, zo stelde de advocaat-generaal. “Hij was de initiatiefnemer. Hij heeft anderen meegesleurd in zijn wens om snel geld te maken. Hij schuwde niet degene wiens belangen hij moest behartigen -de erfgenaam-  een rad voor ogen te draaien. Tenslotte deed hij ten koste van de schatkist en puur uit motieven van eigen gewin een te lage aangifte successierecht. Hij heeft met zijn gedrag het notarisambt geschaad.”

Omdat verdachte eerder in zijn notarisambt is veroordeeld voor valsheid in geschrift eiste de advocaat-generaal ook een beroepsverbod voor de duur van zes jaar ondanks dat de notaris zijn ambt zelf inmiddels heeft neergelegd. “Het neerleggen van een functie is niet onherroepelijk. Het is niet uitgesloten dat hij in de toekomst een poging zal wagen om in zijn ambt weer benoemd te worden, dan wel als kandidaat notaris ergens een betrekking in dit vak te aanvaarden.”

Uitspraak (naar verwachting) over twee weken.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^