Artikel: Fiscaal anoniem getuigenbewijs (on)mogelijk?

Op 24 november 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de (on) mogelijkheid van anoniem mondeling (getuigen)bewijs in belastingzaken. Deze bijdrage vergelijkt deze uitspraak met bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke jurisprudentie. De wens wordt uitgesproken dat de Hoge Raad tot één uniforme jurisprudentie zal komen voor schriftelijk en anoniem getuigenbewijs.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^