Artikel: Een blik over de grenzen - Vertrouwelijkheid, data rooms en confidentiality rings

De Awb bevat in art. 8:29 en 8:32 bepalingen over hoe om te gaan met vertrouwelijke gegevens in het bestuursprocesrecht. Art. 8:29 Awb voorziet er in dat alleen de rechter kennisneemt van vertrouwelijke gegevens (en dus niet een partij die mogelijk een procedureel belang heeft om van die gegevens kennis te nemen). Art. 8:32 biedt de mogelijkheid om bepaalde vertrouwelijke gegevens niet te delen met een partij, maar wel met een aan te wijzen persoon die de partij bijstaat.

Besproken wordt in hoeverre deze bepalingen mogelijkheden bieden om een goede balans te vinden tussen het belang van geheimhouding enerzijds en het verdedigingsbelang anderzijds. Daaraan vooraf gaat een beschouwing van het document ‘Best Practices on the disclosure of information in data rooms in proceedings under Articles 101 and 102 TFEU and under the EU Merger Regulation’ van de Europese Commissie. Verder wordt ook een kijkje genomen in de civiele en de Britse keuken.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^