Artikel: Over de verhouding van dynamische verkeerscontroles tot het verbod op détournement de pouvoir

In afwachting van het arrest van de Hoge Raad over de dynamische verkeerscontrole mag worden aangenomen dat de georganiseerde dynamische verkeerscontrole in strijd komt met het verbod van détournement de pouvoir. Het is de vraag of dit oordeel ook zal gelden voor de spontane dynamische verkeerscontrole. Het gaat om de vraag of het geven van een stopverbod mede wordt ingezet ten behoeve van de opsporing. Onderzoek moet worden gedaan naar een alternatieve werkwijze uitgaande van de dynamische identiteitscontrole. Die identiteitscontrole lijkt niet in strijd met het verbod op détournement de pouvoir.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^