Nieuwe Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg per 1 oktober 2016

Per 1 oktober 2016 is een nieuwe versie van de 'Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg' van kracht.

Ter bevordering van eenheid in het strafvorderingsbeleid zijn met betrekking tot de meest voorkomende overtredingen van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) ten aanzien van vervoer over de weg tarieven vastgesteld. De in deze richtlijn genoemde tarieven gelden als richtlijn voor de hoogte van het transactiebedrag, de strafbeschikking dan wel voor de eis ter terechtzitting. Door toepassing te geven aan artikel 74 Sr kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld bij een transactie. Op basis van artikel 257a Sv en artikel 36 WED kan de strafbeschikking bijzondere aanwijzingen bevatten.

 

Print Friendly and PDF ^