Artikel: Doorstaat het lik-op-stukbeleid van verzekeraars de dubbele redelijkheidstoets? Een korte bespreking van de boete bij fraude

In deze bijdrage wordt onderzocht of de schadevergoeding zoals deze op dit moment door ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) voor verzekeraars wordt geïnd, op grond van de regels van het Nederlandse schadevergoedingsrecht daadwerkelijk voor vergoeding in aanmerking komt. De rechtsgrondslag voor de schadevergoeding en de werkwijze die SODA en de verzekeraars hanteren, de vergoedbare schade en kosten komen aan de orde, zoals de kosten voor intern uitgevoerde werkzaamheden, forfaitaire kosten, de vergoedbaarheid van interne kosten en de uitbesteding van de invordering en de dubbele redelijkheidstoets. Verzekeraars hebben al een aantal keren de schadevergoeding van € 532 in rekening gebracht. Het vorderen van een vergoeding voor de kosten van het standaard inschakelen van SODA, kan echter op problemen stuiten.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^