Artikel: Digitale Fiscale Autoriteiten veroorzaken een revolutie in de fiscale praktijk

Dit artikel geeft een overzicht van de trend waarbij fiscale autoriteiten wereldwijd in hoog tempo digitaliseren en op weg zijn naar een werkwijze die draait om het verzamelen en analyseren van data. Er wordt op gewezen dat die trend van groot belang is, terwijl zij in Nederland tot nog toe te weinig aandacht krijgt.

In het digitale model worden de fiscale posities van belastingplichtigen op een diep detailniveau continu getoetst. Dat vereist belangrijke wijzigingen in het denken en werken van fiscale autoriteiten en fiscale afdelingen binnen ondernemingen. De werkwijze waarmee wij zijn opgegroeid, waarin belastingplichtigen na afloop van een periode de cijfers op hun gemak kunnen beoordelen en hun fiscale posities in de aangiften verwerken, die geruime tijd na afloop van de periode kunnen worden ingediend, en die door de fiscale autoriteiten na verloop van tijd worden beoordeeld, is buiten Nederland al achterhaald.

Fiscale autoriteiten nemen het voortouw in deze ontwikkeling, enerzijds gedreven door druk om zelf beter te presteren en anderzijds vanwege wereldwijde coördinatie en samenwerking zoals via de FTA. Fiscale autoriteiten stemmen tot nu toe de uitvoering niet goed met elkaar af, en vormen elk hun eigen vereisten. Het grote risico is dat belastingplichtigen deze ontwikkeling onderschatten en niet tijdig reageren op (aangekondigde) wetgeving in de landen die reeds op een vergevorderde wijze digitaal werken.

Belastingplichtigen moeten zich voorbereiden om op een vrijwel permanente basis en zeer kort nadat de transacties in de systemen worden vastgelegd data te verschaffen aan de fiscale autoriteiten. Die data dient in opgelegde formats te zijn gegoten, dient steeds accuraat te zijn en van hoge kwaliteit. Dat vereist enorme veranderingen bij belastingplichtigen, niet alleen op lokale niveaus maar vanuit een geïntegreerde benadering, en niet alleen ten aanzien van de manier waarop zij met data omgaan, maar ook ten aanzien van de wijze waarop zij nu hun werkzaamheden inrichten, vooral ten aanzien van de rollen tax accounting, tax compliance en tax control. 

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^