Artikel: De strafrechter en art. 359a Sv. De reactie van de strafrechter op vormverzuimen als middel voor een zuivere en integere opsporingen vervolging

In de jurisprudentie van de strafrechter over vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek zijn twee stromingen te onderscheiden; de restrictieve en de extensieve stroming. De restrictieve stroming staat voor een beperkte toepassing van art. 359a Sv en sanctionering van vormverzuimen buiten het strafproces. De extensieve stroming daarentegen beoogt vormverzuimen binnen het strafproces (meer) te sanctioneren. Deze bijdrage beschrijft, mede aan de hand van jurisprudentie van de Hoge Raad, dat in het strafproces de extensieve stroming naar de achtergrond dreigt te verdwijnen. Aan de hand van (rechtsstatelijke) argumenten voor de noodzaak van de extensieve stroming binnen de strafrechtspraktijk wordt betoogd dat dit geen goede zaak is.

Lees verder:

 

 

Sven Brinkhoff verzorgt op vrijdag 17 maart de Cursus Startinformatie in het Strafproces.

Klik hier voor meer informatie.

 

Print Friendly and PDF ^