Motivering vereist bij afzien van handhaving wegens geringe aard overtreding

Uit de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Statevan 1 februari van dit jaar blijkt dat, ook indien het bestuursorgaan van handhaving afziet wegens de ‘geringe aard’ van de overtreding, hij een goede motivering aan zijn besluit ten grondslag moet leggen. In deze motivering moet hij niet alleen zijn belangenafweging kenbaar maken, maar ook laten zien dat hij voldoende kennis heeft vergaard om deze beslissing te kunnen dragen. Hoewel dit een open deur lijkt, blijkt dit in de praktijk nog met enige regelmaat mis te gaan; daarvan is de onderhavige uitspraak een voorbeeld.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^