Artikel: De politieke aspecten van het internationaal sanctierecht

De internationale gemeenschap kan sancties opleggen aan regeringen, groeperingen of (rechts) personen, teneinde hun gedrag te sturen of te bestraffen, met als doel het handhaven of herstellen van de internationale vrede en veiligheid. Het internationaal sanctierecht dat de oplegging van deze sancties beheerst, is bij uitstek een rechtsgebied dat wordt gedreven door de politiek, en staat in deze bijdrage centraal. 

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^