Artikel: De invulling van witwassen

Jurisprudentie rond de relatief nieuwe witwasbepalingen in het Wetboek van Strafrecht is volop in beweging. Dit was aanleiding om twee facetten van de bepalingen die aanleiding geven tot jurisprudentie nader onder de loep te nemen.

Op de eerste plaats is dat het vermoeden dat er sprake is van witwassen van geld of goed afkomstig uit een door verdachte zelf gepleegd strafbaar feit. In 2010 introduceerde de Hoge Raad de kwalificatie-uitsluitingsgrond ten aanzien van een voorwerp onmiddellijk afkomstig uit eigen misdrijf (HR 26 oktober 2010) en in 2013 verduidelijkt hij wanneer een voorwerp uit eigen misdrijf kan worden gekwalificeerd als witwassen (8 januari 2013). Een tweede facet dat aanleiding gaf tot HR jurisprudentie was dat voor veroordeling voor witwassen voldoende is dat vast staat dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf. Dit maakt dat op een verdachte een zware last ligt zijn vermogen uit legale bronnen te verklaren.

Lees verder:

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op het Advocatenblad. 
Print Friendly and PDF ^