Artikel: De Europeanisering van de Wft

De Wft is vanaf het begin hogelijk beïnvloed door Europese regelgeving op het gebied van financiële markten. In deze bijdrage worden verschillende facetten van de ‘Europeanisering’ van de Wft belicht. Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden wordt nader toegelicht wat de uitwerking van de Europese ontwikkelingen kan zijn op de Wft en de partijen waarop deze wet van toepassing is. De opzet van de Wft is niet goed toegesneden op de omzetting van Europese regelgeving. Tegelijkertijd leidt de vervanging van Europese richtlijnen door verordeningen ertoe dat de toegankelijkheid en het belang van de Wft als rechtsbron afnemen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^