Artikel: De beoordeling van getuigenverzoeken volgens het voorgestelde Wetboek van Strafvordering

Het Nederlandse strafproces wordt gekenmerkt door een sterke nadruk op het vooronderzoek. Auteur bespreekt de ontwikkelingen in het getuigenverhoor naar aanleiding van de nu voorgestelde modernisering van de Strafvordering, die ook al tot uitdrukking kwamen in de Contourennota.

Lees verder:Print Friendly and PDF ^