Artikel: Beklag na beslag. Vrijbrief voor het OM?

Verdachten onder wie beslag is gelegd hebben geen adequaat recht om op te komen tegen strafvorderlijk beslag. In deze bijdrage wordt kritiek geuit over de beperkte rechtsbescherming van verdachten onder wie door justitie beslag is gelegd. Geconstateerd wordt dat het openbaar ministerie een ruimhartige mogelijkheid heeft om in een pril stadium van het opsporingsonderzoek beslag op het vermogen van een verdachte te leggen. Op grond van de wet kan een beslagene weliswaar een klaagschrift indienen bij de rechtbank maar rechters krijgen van de Hoge Raad weinig toetsingsruimte. De praktijk is dat verdachten nauwelijks kunnen opkomen tegen beslag dat in hun ogen ten onrechte is gelegd. Er wordt gepleit voor aanpassing van de wet op dit punt. Het aanstaande nieuwe Wetboek van Strafvordering is hiervoor een uitgelezen kans. 

Lees hier het volledige artikel: 

 

 

Print Friendly and PDF ^