BTW-verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) gaat een verleggingsregeling mogelijk maken voor telecommunicatiediensten. Bij afnemers van telecommunicatiediensten bestaat een toenemende onzekerheid over het geldend kunnen maken van het recht op aftrek van btw. Dit wordt veroorzaakt door de mogelijkheid van btw-carrouselfraude. Mede daarom is er aanleiding goed te keuren dat een verleggingsregeling kan worden toegepast op het verrichten van telecommunicatiediensten die in Nederland plaatsvinden tussen ondernemers die deze diensten verrichten.

Zeer recent is btw-(carrousel)fraude geconstateerd bij telecommunicatiediensten waarbij in Nederland een verlies van btw-inkomsten wordt geleden. Het betreft met name telecommunicatiediensten die buiten de Europese Unie worden ingekocht en uiteindelijk via diverse ondernemersschakels in Nederland weer worden doorverkocht. Mede vanwege de vluchtige handel, het ontbreken van listingsverplichtingen bij transacties met derdelanden en het ontbreken van fysieke vervoersbewegingen zijn conventionele fraudebestrijdingsmiddelen niet afdoende gebleken. Om die reden acht ik het wenselijk om een verleggingsregeling mogelijk te maken. Daarmee volgt Nederland het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk dat al eerder een verleggingsregeling voor dit type diensten mogelijk maakte.

 

Naar aanleiding hiervan zal het traject tot aanpassing van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in gang worden gezet om te komen tot een verplichte verlegging van verschuldigde btw op het verrichten van telecommunicatiediensten in Nederland tussen ondernemers die deze diensten verrichten. Vooruitlopend is nu het besluit gepubliceerd dat bewerkstelligt dat de heffing van omzetbelasting plaats zal vinden met toepassing van de verleggingsregeling op het in Nederland verrichten van telecommunicatiediensten als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onderdeel r, van de Wet op de omzetbelasting 1968 tussen ondernemers die deze diensten verrichten. 

Lees meer:

 

Print Friendly and PDF ^