Artikel: Actuele opvattingen inzake civiel schadeverhaal via het strafproces

Deze bijdrage onderzoekt het civiele schadeverhaal in het strafproces. De resultaten sluiten aan bij die van eerder onderzoek. Het onderzoek was in het bijzonder gericht op de recente wijziging van art. 361, derde lid, Sv. De invloed van die wijziging is niet groot geweest. De voortgang van de verruiming wordt veroorzaakt door de geleidelijke gewenning aan het civiele schadeverhaal. Er is duidelijk winst geboekt ten opzichte van de situatie in 2007 maar het civiele schadeverhaal zal in de toekomst hoofdbrekens blijven veroorzaken, zeker gelet op de groeiende slachtofferparticipatie.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^