Eerste Kamer akkoord met Europees bewijsverkrijgingsbevel

De Eerste Kamer heeft gisteren akkoord gegeven op de implementatie van het Europees bewijsverkrijgingsbevel (EBB). Hiermee wordt het voor rechters en advocaten mogelijk om toegang te krijgen tot voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures. Wanneer het bewijsmateriaal zich in een andere EU-lidstaat bevindt, wordt het gemakkelijker om dit over te dragen. Voorheen konden lidstaten bewijsmateriaal uitwisselen op basis van wederzijdse rechtshulp. In plaats daarvan komt het principe van wederzijdse erkenning: lidstaten erkennen elkaars rechtssysteem op basis van de afspraken zie zij daarover gezamenlijk hebben gemaakt. Dit beginsel werd al in 1999 afgesproken.

In verschillende stappen is samenwerking bij strafzaken sinds 1999 steeds verder uitgebreid. In 2008 stelden de EU-ministers van Justitie een kaderbesluit vast dat moest leiden tot één Europees bewijsverkrijgingsbevel. Het was vervolgens aan de lidstaten om te bepalen hoe dit besluit in nationale wetgeving moest worden vertaald. In Nederland is hiervoor een titel aan het Wetboek van Strafvordering toegevoegd.

 

  • Implementatie kaderbesluit Europees bewijsverkrijgingsbevel
  • Wetsvoorstel Europees bewijsverkrijgingsbevel in strafprocedures

Print Friendly and PDF ^