Afvalbedrijven uit Putten beboet voor fraude met afval, gevangneisstraf directeur van 12 maanden

Rechtbank Gelderland 4 december 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6196

De rechtbank veroordeelde 2 bedrijven uit Putten tot geldboetes van respectievelijk 150.000 en 75.000 euro. Beide bedrijven maakten zich schuldig aan het afvoeren van grote hoeveelheden afvalstoffen naar biovergisters. De directeur van de 2 bedrijven kreeg voor zijn aandeel hierin een gevangenisstraf van 12 maanden opgelegd.

De misstanden vonden plaats in de periode van respectievelijk begin 2012 tot medio 2014 en medio 2013 tot medio 2014. De bedrijven hanteerden structureel onjuiste benamingen van de afvalstoffen. Hierdoor leek het alsof de biovergisters de afvalstoffen mochten ontvangen, terwijl dit in werkelijkheid niet zo was. Afval dat alleen verbrand had mogen worden, is in biovergistingsinstallaties terecht gekomen, verwerkt als meststof en over het land uitgereden. Het afgeven van afval aan bedrijven die dat afval niet mogen ontvangen, is niet toegestaan op grond van de Wet milieubeheer. Beide bedrijven maakten zich ook schuldig aan valsheid in geschrift door op begeleidingsbrieven - die wettelijk vereist zijn bij het vervoer van afval - onjuiste gegevens te vermelden. 

Niet aan voorschriften gehouden

Het bedrijf dat de hoogste boete kreeg, hield zich daarnaast ook niet aan de voorschriften die in de vergunning van het bedrijf zijn opgenomen. Het bedrijf ontving afval die het niet mocht ontvangen en heeft daarnaast onvoldoende onderzoek gedaan naar die partijen afval.

Financieel gewin boven veiligheid

Volgens de rechtbank zijn commerciële belangen en financieel gewin voor veiligheid gegaan. De rechtbank doelt hierbij niet alleen op de risico’s voor de volksgezondheid, maar ook op milieuschade en de fysiek veiligheid van medewerkers van beide bedrijven en de afnemers.

Celstraf directeur

De directeur van beide bedrijven werd veroordeeld tot 12 maanden celstraf. Daarnaast kreeg hij een beroepsverbod van 3 jaar opgelegd.  Dit betekent dat hij in die periode niet als bestuurder of directeur bij een afvalverwerkingsbedrijf mag werken. Ook mag hij geen beleidsbepalende functie hebben binnen een vergelijkbaar bedrijf.

Ander onderzoek

Tegen 1 van de bedrijven liep nog een ander onderzoek. Volgens de rechtbank maakte dit bedrijf zich tussen januari 2007 tot en met juli 2008 schuldig aan het structureel binnenbrengen van niet vergunde afvalstoffen. Voor deze overtreding van de Wet Milieubeheer moet het bedrijf een geldboete van 10.000 euro betalen. Ook moet het bedrijf het verkregen voordeel, ruim 11.000 euro, terugbetalen.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^