Advocaat van de Waarheid

Advocaat van de Waarheid van Adriaan Bos gaat in essentie over liefde en vriendschap, over integriteit en het volgen van de innerlijke stem van waarheid, ook als dat tegen allerlei belangen ingaat.


Het verhaal speelt in de samenleving van nu, getekend door groeiende intolerantie, hang naar veiligheid, populisme, het wegvallen van structuren en falend (politiek) leiderschap. Een samenleving waarin technologische ontwikkelingen onbegrensd lijken, maar waarin de privacy en vrijheid van het individu steeds verder worden uitgehold.

Tegenover dat maatschappelijk decor plaatst de auteur de levenswijze van Franciscus van Assisi, vertaald naar de 21e eeuw. De essentie daarvan is het vermogen de medemens lief te hebben zonder daar iets voor terug te verwachten.

Bron: http://www.advocaatvandewaarheid.nl/

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^