'Aanpak financieel-economischecriminaliteit: sch(r)ikken!'

Financieel-economische criminaliteit is (helaas) een veel voorkomend verschijnsel. Terecht derhalve dat het Openbaar Ministerie daartegen optreedt. Dat kan via het voor de rechter brengen van de verdachten in fraudezaken. Om vervolgens boetes en gevangenisstraf te eisen. Dat laatste kan effectief zijn als het gaat om natuurlijke personen. Maar in het geval dat er rechtspersonen van het plegen van strafbare feiten worden verdacht, kan een schikking als afdoeningsmodaliteit nog effectiever zijn. Daarom een beschouwing dienaangaande.

Lees verder:

Aanpak financieel-economische criminaliteit: sch(r)ikken! door Prof. dr. mr. M. Pheijffer RA in Strafblad, mei 2014

Print Friendly and PDF ^