'De veranderende rol van toezichthouders in de financiële sector'

De in deze uitgave opgenomen beschouwingen vormen de neerslag van het congres ‘De veranderende rol van toezichthouders in de financiële sector’ dat  op 23 mei 2013 op de VU heeft plaatsgevonden.

In deze bundel wordt ingegaan op verschillende aspecten van  het veranderingsproces van de rol van toezichthouders in de financiële sector. Zo wordt nadrukkelijk ingegaan op de focus op gedrag en cultuur in de financiële sector, de veranderende rol van de commissaris, de functie en de positie van de accountant, de toezichthouders in de bankenunie, veranderingen in aard van het toezicht (principle based, rule based en risk based toezicht), de cultuurverandering binnen DNB, het nieuwe verbod op benchmarkmanipulatie en de  aanscherping van governance regels met betrekking tot beleggingsondernemingen.

De in deze bundel opgenomen beschouwingen zijn waardevolle bijdragen aan het belangwekkende debat dat moet leiden tot een sterke financiële sector met adequaat intern en extern toezicht.

Auteurs: mr.dr. Roan LampProf.mr. Jan Bernd HuizinkMr. Kitty Lieverseprof.mr. Wino van Veen Druk: 1 ISBN: 9789013119534 Verschijningsdatum: 21 mrt 2014 Aantal pagina's: 84

Klik hier om het boek te bestellen.

Print Friendly and PDF ^