‘Bewaarplicht 2.0 (de bètaversie)’

Op 8 april 2014 verklaarde het Hof van Justitie van de EU de Dataretentierichtlijn ongeldig. Op 11 maart 2015 deed de Haagse kortgedingrechter iets soortgelijks door de wet Bewaarplicht telecommunicatiegegevens buiten werking te stellen. De voorzieningenrechter sluit een algemene bewaarplicht echter niet categorisch uit. Sterker, met zijn vonnis slaat de voorzieningenrechter de eerste piketpaaltjes voor een nieuwe bewaarplicht – en daarvoor staat sinds november 2014 een ontwerpwetsvoorstel in de coulissen. Zal deze 'bewaarplicht 2.0' de rechtelijke toets wel doorstaan? Lees verder:

Dit artikel is enkel te raadplegen indien u bent geabonneerd op het Tijdschrift voor Internetrecht. 

 

Print Friendly and PDF ^