Zwartspaarders weer in het vizier van de fiscus vanwege uitspraak Zwitsers Bundesgericht

Op 12 september 2016 deed het Zwitserse Bundesgericht (de Zwitserse hogere rechter) een uitspraak die voor Nederlandse – nog niet ingekeerde – zwartspaarders grote gevolgen kan hebben. 

Onderwerp van deze uitspraak was een verzoek dat de Nederlandse fiscus had gedaan aan de Zwitserse belastingdienst  om informatie te verstrekken over alle personen, in Nederland woonachtig,  (1) die in 2013 en 2014 een bankrekening bij UBS hadden en (2) die niet hadden voldaan aan het verzoek dat UBS in 2014 aan haar rekeninghouders had gedaan om te bewijzen dat met betrekking tot zijn of haar UBS bankrekening(en) aan de vereiste fiscale verplichtingen was voldaan. 

Aanleiding voor dit verzoek was dat de Nederlandse belastingdienst bij een dossier van een Nederlandse zwartspaarder een brief had gevonden waarin USB deze persoon had verzocht om aan te tonen dat hij aan zijn fiscale verplichtingen had voldaan. Zou dit niet aangetoond kunnen worden, dan zou zijn rekening bij UBS worden gesloten.

Lees verder:Print Friendly and PDF ^