Wwft – are you ready?

Op 25 juli 2018 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (de Wwft). Deze implementatie brengt ingrijpende wijzigingen voor de kantoororganisatie met zich mee. Om de betrokken instellingen de gelegenheid te geven om de bedrijfsprocessen aan te passen, hebben de toezichthouders van de Wwft laten weten dat zij tot 1 januari 2019 een soepel handhavingsbeleid zullen betrachten bij de bepaalde nieuwe bepalingen uit de Wwft.

De termijn van 1 januari 2019 nadert met rasse schreden. Bovendien heeft het BFT de nieuwe leidraden voor de Wwft gepubliceerd. Ook de bijlagen bij deze richtlijnen zijn geactualiseerd. Deze bijlagen bevatten voorbeelden bij de Wwft van de subjectieve indicator en een tien-stappenplan om richting te geven bij de nakoming van verplichtingen van de Wwft. Het is dus tijd om de balans op te maken.

Lees verder:Print Friendly and PDF ^