Wijzigingen bestuursprocesrecht – het wachten is beloond, maar gaat het vanaf nu ook sneller?

Het is zover: de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Wab) is in werking getreden. De wet, die voluit “Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht” heet, heeft sinds 1 januari 2013 tot gevolg dat het bestuursprocesrecht er efficiënter en slagvaardiger uit gaat zien. Dat is althans de bedoeling. Lees verder:

Print Friendly and PDF ^