VN-resolutie "Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems" aangenomen

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 's werelds eerste internationale instrument gewijd aan de verlening van rechtsbijstand aangenomen. De UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems, goedgekeurd op 20 december 2012, worden ook wel baanbrekend genoemd: ze vertegenwoordigen een aantal van de meest vooruitstrevende beginselen en richtsnoeren inzake rechtsbijstand, die zijn gegrond op best practices en jurisprudentiële ontwikkelingen over de hele wereld. Een van de meest cruciale vragen die beleidsmakers en beroepsbeoefenaren telkens stellen in discussies omtrent de hervorming van het stelsel van rechtsbijstand is hoe door de overheid gefinancierde rechtsbijstand op een zo kostenefficiënt mogelijke manier kan worden geregeld. De UN Principles and Guidelines bevatten een benadering die onderschrijft dat de overgrote meerderheid van de mensen die een beroep doen op gefinancierde rechtsbijstand arm en kwetsbaar zijn.

 

Print Friendly and PDF ^