Wetsvoorstel recht op eerlijk proces in Grondwet in consultatie

Het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter wordt opgenomen in de Grondwet. Dit voorstel gaat is afgelopen vrijdag in consultatie gegaan. De ministerraad heeft dat besloten op voordracht van de minister-president, minister Plasterk en minister Opstelten.

In de huidige Grondwet staat dit uitgangspunt niet in algemene zin en ex- pliciet opgenomen, al is het wel uitgangspunt voor wetgeving en praktijk.

Het kabinet geeft hiermee uitvoering aan de motie die de Eerste Kamer in 2012 aannam naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie Grondwet. Het kabinet heeft een voorstel tot Grondwetswijziging voor- bereid.

Het opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Grondwet moet de in- dividuele rechtsbescherming van de burger op grondwettelijk niveau garan- deren.

De internetconsultatie loopt tot 15 oktober 2014.

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^