'Percepties over inspecties | Ondernemers over hun ervaringen met Nederlandse inspectiediensten'

Bij de responsieve benadering van toezicht staan dialoog en overtuigen centraal. Over hoe deze benadering zich verhoudt tot de opvattingen en feitelijke ervaringen van ondernemers is nog weinig bekend. In dit artikel brengen de auteurs de kant van de ondernemer in beeld. Zij doen dat op basis van een enquête onder 2.000 kleine en middelgrote bedrijven. Bij hen is nagegaan hoe de ervaringen en verwachtingen van ondernemers met inspectiediensten zich verhouden tot het beleidsmatige uitgangspunt van responsieve handhaving. De auteurs leiden er vervolgens uit af of er een voedingsbodem is voor responsieve handhavingsstijlen.

Lees verder:

  • Percepties over inspecties | Ondernemers over hun ervaringen met Nederlandse inspectiediensten door Guido Brummelkamp en Tamara Flikweert in Tijdschrift voor Toezicht, Aflevering 2 2014
Print Friendly and PDF ^