'De betekenis van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie voor het bestuursrecht: een actualisatie anno 2014'

Begin 2011 schreven de auteurs een artikel over de betekenis van het Handvest van de Grondrechten van de EU voor het bestuursrecht. In dit artikel beschrijven zij de stand anno 2014. In het bijzonder wordt ingegaan op het onderscheid tussen rechten en beginselen, het toepassingsbereik van het Handvest (waarover meer duidelijkheid is ontstaan), de verhouding van het Handvest tot het EVRM, de meerwaarde van het Handvest, de vraag ofambtshalve moet worden getoetst aan het Handvest en het onderwerp van de botsing van grondrechten.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^