Wet versterking positie curator aangenomen door Tweede Kamer

Op 20 december 2016 is de Wet versterking positie curator met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Dit wetsvoorstel versterkt in de Faillissementswet de informatiepositie van de curator. De postitie van de curator wordt door de inlichtingen- en medewerkingsplichten en de plicht tot het overleggen van de administratie in faillissement sterker en duidelijker. 

Met dit voorstel krijgt de curator meer mogelijkheden om onregelmatigheden rondom een faillissement op te sporen en aan te pakken.

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) bespreekt op 17 januari 2017 de procedure. 

Print Friendly and PDF ^